Commissies

Negen bestendige commissies ressorteren rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. Ze zijn bevoegd voor aangelegenheden die eigen zijn aan de hele verzekeringssector en dus niet specifiek aan één tak. Ze hebben geen beslissingsbevoegdheid en rapporteren aan de Raad van Bestuur.

Commissie Voorzitter Ondervoorzitter
Adviserende Artsen-Verzekeraars Piet Calcoen (DKV Belgium) /
Communicatie en Informatie Hans Verstraete (KBC Verzekeringen)  /
Distributie Christophe de Moraes (Baloise Belgium) Laurent Goudemant (Belfius Verzekeringen)
Fiscaliteit Benoît Verwilghen (Ethias) /
Fraudepreventie Jef Van In (AXA Belgium) Luc Vanderreyd ( KBC Verzekeringen)
Juridische studies en Compliance Serge Jacobs (Ethias) Cécile Scalais (Belfius Verzekeringen)
Productiviteit Joris Smeulders (Baloise Belgium) /
Risk & Finance Philippe De Longueville (P&V Verzekeringen) Sabine Wuiame (AXA Belgium) - Solvency II
Sociale zaken Olivier Vanbellinghen (AXA Belgium) Els Jans (AXA Belgium)